Lär&Se! Betalningsvillkor

Ditt köp omfattas av Distanslagen för köp på Internet.

Detta innebär att om du ångrar ditt köp, kan du inom 14 dagar från köpdatum  kontakta oss för återbetalning av kursavgiften.

Du måste göra detta skriftligen.

Observera att om du påbörjar (öppnar)  någon av de lektioner eller frågedelar som ingår i kursen, så har du förlorat din rätt till återköp.

Huruvida någon lektion eller frågedel har använts, framgår tydligt från våra register.

Två veckor efter ett köp så upphör automatiskt ångerrätten.

error: Content is protected !!