Att skriva i word

Hur man använder Word eller liknande ordbehandlingsprogram, hur man skriver ut.

error: Content is protected !!